Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

spolupráce s institucemi

kontakt pro více informací

Mgr. Lucie Haškovcová
edukační aktivity GHMP
(t) +420 606 612 987, +420 608 216 418
(e) lucie.haskovcova@ghmp.cz >

Dům U Kamenného zvonu
Staroměstské nám. 13, Praha 1

 

edukační centrum
Colloredo-Mansfeldský palác
Karlova 2, Praha 1


 

Některé edukační aktivity probíhají i ve spolupráci s dalšími institucemi, případně sdruženími (v minulosti proběhly výtvarné akce ve spolupráci např. s Českými centry, s Leica Gallery Prague, s Hvězdárnou a Planetáriem hl. m. Prahy, s Botanickou zahradou hl. m. Prahy, se Zoologickou zahradou Praha, se Společností poezie, se sdruženími pro duševně nemocné nebo mentálně postižené - s Domovem sociálních služeb Vlašská - Praha, s organizacemi Ledovec - Plzeň, Fokus - Praha atd.). GHMP je také členem Rady galerií ČR, která sdružuje české galerie a muzea. V rámci RG ČR funguje velmi aktivně i  Komora edukačních pracovníků. Setkání KEP RG ČR probíhají 4x ročně vždy v jiné členské galerii - výtvarní pedagogové, edukátoři a lektoři tak poznávají, jak fungují edukační a lektorské aktivity v ostatních galeriích, předávají si zde své zkušenosti a nápady a případně čerpají inspiraci pro své další své aktivity. Úvodem setkání je vždy porada KEP. V roce 2011 také proběhlo setkání členů Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR přímo v GHMP. Na odbornou exkurzi dorazili edukátoři, lektoři a výtvarní pedagogové z galerií z celé ČR (Cheb, Karlovy Vary, Plzeň, Litoměřice, Liberec, Hradec Králové, Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Hodonín, Uherské Hradiště, Benešov, Hluboká nad Vltavou+České Budějovice, Kutná Hora, Náchod, Jihlava). Edukátoři si vyzkoušeli role našich návštěvníků a vyzkoušeli si úhel pohledu studentů a žáků, kteří GHMP navštěvují. Aktivně se zapojili do interaktivních prohlídek i do následných výtvarných reakcí na výstavu. Edukační aktivity v GHMP hodnotili velmi kladně.

číst dále