Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Alfons Mucha: Slovanská epopej – tematická prohlídka pro školy

Alfons Mucha, Král český Přemysl Otakar II. (podtitul Svaz slovanských dynastů) 1924, vaječná tempera, olej, plátno, 405 × 480 cm
od: 19. 7. 2018
do: 20. 1. 2019
Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

termín
19. 7. 2018 - 20. 1. 2019

Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987

 

vstupné
školní skupina 50 Kč / žák
(platí pro školní skupiny bez lektora i s lektorem GHMP)

 

místo
Obecní dům, náměstí Republiky 5, Praha 1
zastávka MHD Náměstí Republiky

cíl a smysl prohlídky

 

seznámit žáky a studenty s osobností Alfonse Muchy (1860–1939), světově nejproslulejšího českého secesního umělce, který získal díky své originální tvorbě na přelomu 19. a 20. století v Paříži mezinárodní uznání. Podrobněji se budeme věnovat jeho vrcholnému životnímu dílu – Slovanské epopeji (1912–1926), cyklu dvaceti monumentálních pláten, ve kterých symbolicky zachytil dějiny a mytologii Slovanů. Tematické rozpětí Slovanské epopeje sahá od slovanského dávnověku a uctívání pohanských božstev, přes znázornění historicky doložených událostí – důležitých především z myšlenkového a kulturního hlediska – až po závěrečnou vizi Slovanstva pro celé lidstvo. Během prohlídky si detailněji představíme jedenáct vystavených pláten (Petr Chelčický, Jan Ámos Komenský, Král český Přemysl Otakar II, Po bitvě na Vítkově, Husitský král Jiří z Poděbrad, Po bitvě u Grunwaldu, Car Simeon Bulharský, Korunovace srbského cara Štěpána Dušana východořímským císařem, Svatá hora Mont Athos, Přísaha omladiny, Apoteóza „Slovanstvo pro lidstvo“). Protože díla evokují svým předimenzovaným měřítkem i jistým patosem a emotivností mj. divadelní scény a jeviště, je jednou z variant reakcí na díla realizace „živých obrazů“, tzn. napodobování a „režírování“ zde přítomných obrazů přímo našimi návštěvníky a jejich konfrontace s reálnými výtvory. Aluzí na specifické měřítko děl je i rafinovaně pojatá hra, kdy jsou k dispozici reprodukce detailů obrazů v měřítku 1:1 a žáci nebo studenti je v obrazech hledají.


Výstava je realizována v prostorách, které jsou spjaty se vznikem Československa a zároveň s dalším dílem Alfonse Muchy, který zde dekoroval Primátorský salónek. Výstavní prostory v Obecním domě patří k nejreprezentativnějším v Praze a jsou svým secesním charakterem velice spřízněné s autorovou dekorativní tvorbou.


související stránky