Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh, kámen, hvězda, strom

Rudolf Sikora a Vladimír Havlík: Sníh, kámen, hvězda, strom

Jakub Král

Katalog výstavy

Tištěná / v prodeji

knihkupectví v Domě U Kamenného zvonu >
knihkupectví v Colloredo-Mansfeldském
paláci >

 

 

nebo objednávejte na pr@ghmp.cz >

Cena: 390 Kč

Nakladatel: GHMP
Rok vydání: 2020
Počet stran: 128
Rozměr: 160 x 240
Jazyk: česky, anglicky
ISBN: 978-80-7010-167-4

Texty: Jakub Král 
Překlady do angličtiny: Stephan Von Pohl
Předtisková úprava fotografií: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák) 
Redakce textů:
 Ondřej Krochmalný
Grafická úprava: Studio Zdaar (David Šrot a Kryštof Novák) 

 

Katalog výstavy Sníh, kámen, hvězda, strom autorů Vladimíra Havlíka a Rudolfa Sikory vznikl s ambicí co nejvíce uchovat a zpřítomňovat probíhající/proběhlou přehlídku, která představila díla obou autorů formou vizuální eseje o našich snech o přítomnosti a tušené budoucnosti. Klíčem výstavy tak nebylo historizující hledisko, ale aktualizace obsahů a témat, s nimiž autoři pracují. Mimo kurátorský text, kontextualizující vystavená umělecká díla vůči tématům, problémům a výzvám dneška, publikace obsahuje sled reprodukcí děl, který zračí vnitřní logiku a rytmus výstavy samotné.