Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty – tematická prohlídka pro školy

Aleš Hnízdil, Cyklická energie na cestě přes Himálaj do Gangy 7
od: 28. 3. 2019
do: 3. 11. 2019
Zámek Troja

termín
28. 3. 2019 - 3. 11. 2019

Zámek Troja

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987

 

 

místo

U Trojského zámku 1, Praha 7, zastávka MHD Zoologická zahrada  Zámek Troja

cíl a smysl prohlídky 

 

Ve výtvarných reakcích budeme vycházet ze sochařské tvorby obou autorů. Budeme se zabývat materiálem, hmotou, prostorem objektu a sochařským zpracováním povrchu. Způsob rýhování nás bude inspirovat během tvorby vlastních drobných objektů, u nichž se zaměříme na vliv tvaru a působení detailu. Prostřednictvím rytí a tesání budeme přenášet struktury do připravených materiálů (keramická hlína, sádra, ytong apod.), které svým charakterem budou evokovat geometrické struktury ale i objekty blízké archeologickým nálezům. Výtvarným materiálem se stanou přímo i kameny a úlomky hornin i nerostů. Vytvářet budeme také prostorové objekty subtilního charakteru, podobající se siločárám evokujícím záznam přírodních zákonitostí a proudění energií. K této tvorbě využijeme jemné drátky ale i přírodní materiál jako je proutí a traviny. Dočasným umístěním vzniklých objektů do prostoru zahrady a zdokumentováním si ověříme jejich vizuální účinek v interakci s okolím.


související objekty


související stránky