Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Andreas Müller-Pohle: Koincidence. Výběrová retrospektiva.

Andreas Müller-Pohle, Budapest, from the Danube River, 2005
od: 22. 7. 2014
do: 26. 10. 2014

út-ne 10:00–18:00

Dům fotografie

od: 22. 7. 2014
do: 26. 10. 2014
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

út-ne 10:00–18:00


kurátor
Pavel Vančát

 

vstupné
plné: 120 Kč
snížené: 60 Kč


praktické informace > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah)

 

Výstava představuje berlínského umělce Andrease Müller-Pohleho jako jednu z klíčových osobností zabývajících se od poloviny 70. let ontologickou i reprezentační podstatou fotografie a od 90. let reflektujících radikální změny podstaty technických obrazů. Stále se vracející otázka kódování a významu informací a jejich dialektická opozice entropii a náhodě ukazuje vzájemný vliv Müller-Pohleho tvorby a myšlení filozofa a teoretika médií českého původu Viléma Flussera.

 

Výstava, kurátorsky pojatá jako výběrová retrospektiva, sestává z 18 cyklů a projektů, počínaje vlivnými ranými cykly fotografií Constellations a Transformance přes multimediální díla týkající se přechodu mezi analogovými a digitálními kódy až po nejnovější dlouhodobé projekty zachycující současnou civilizaci v globálním měřítku.

 

http://www.equivalence.com >

http://www.muellerpohle.net >

http://www.riverproject.net >

 

 

mediální parneři

 

 

partneři

 


související objekty


média