Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Artur Magrot, Martin Chlanda a Jakub Rajnoch: Procesuální instalace

od: 30. 1. 2017
do: 26. 2. 2017
Malostranské náměstí

od: 30. 1. 2017
do: 26. 2. 2017
Malostranské náměstí

kurátor
Jitka Hlaváčková

 

dílo realizovaly Magistrát a Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Akademií výtvarného umění v Praze a Institutem plánování a rozvoje Prahy

 

Procesuální instalace je živým příspěvkem do současné diskuse o významu a pozici umění ve veřejném prostoru i o specifickém „klimatu“ Malostranského náměstí. Pracuje s tématem dočasnosti a proměnlivosti obecně sdílených idejí a jejich uměleckých forem. 

Dílo Artura Magrota, Martina Chlandy a Jakuba Rajnocha reaguje na historickou situaci Malostranského náměstí, kde se v průběhu staletí protnulo množství různých idejí, kde se společnost proměňovala, stejně jako způsoby užívání tohoto veřejného prostranství. 

Náměstí je prostorem setkávání, historickým místem – průsečíkem řady kulturních odkazů, dopravní křižovatkou a rozcestím. Nese s sebou proto bohaté dědictví historických idejí. V novodobých dějinách zde stály pomníky maršála Radeckého, historika a slavisty Ernsta Denise, jsou zde umístěny také pamětní desky Ference Rákócsiho a Emy Destinnové. 

 

Autoři Artur Magrot (*1985), Martin Chlanda (*1984) a Jakub Rajnoch (*1978) jsou studenty Ateliéru intermediální tvorby pod vedením Dušana Zahoranského a Pavly Scerankové na Akademii výtvarných umění v Praze. Spoluautory ideové koncepce díla jsou kurátoři Galerie hlavního města Prahy. 

 

číst dále

 


média