Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Architektura Devětsilu a její tvůrci / přednáška k výstavě Devětsil 1920–1931

Jaromír Krejcar, Lázeňský dům v Trenčianských Teplicích, model z roku 1929

termín
27. 2. 2020(18:00)

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

termín
27. 2. 2020
18:00

Dům U Kamenného zvonu, koncertní sál

vstupné
zdarma

 

vstupenky
rezervace@ghmp.cz 
>
 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

 

přednáší
Jakub Potůček

 

 

praktické informace > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Když byl roku 1920 Devětsil ustanoven, měl jasně definovaný program. Architektura v něm ovšem přímo nefigurovala. Změnu přinesla až nová programová orientace skupiny, která se rozešla s původním proletářským étosem.

 

O tom, jak se devětsilští architekti s pomocí kubismu a purismu dostali až k funkcionalistické architektuře, pojednává přednáška Jakuba Potůčka.