Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Haptická výstava – mimořádný doprovodný program k výstavě Jaroslava Horejce

termín
10. 1. 2017(10:00–20:00)

Dům U Kamenného zvonu, gotická kaple v přízemí

termín
10. 1. 2017 - 29. 1. 2017
10:00–20:00

Dům U Kamenného zvonu, gotická kaple v přízemí

vstupné
zdarma

 

Projekt vznikl za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR

 

objednávky a rezervace programů nutné !

kontakt 
edukace@ghmp.cz >

 

Haptická výstava umístěná v prostoru přízemní gotické kaple je určena nevidomým i vidoucím návštěvníkům, školám a široké veřejnosti. Během tří lednových týdnů budou mít návštěvníci jedinečnou možnost dotýkat se autorských bronzových plastik Jaroslava Horejce. Prezentovány jsou také duplikáty jeho děl, vytvořené absolventy sochařství na VŠUP. K hmatovému poznávání jsou nabídnuty i repliky dekorů vybraných děl autora a vzorky sochařských materiálů – úlomky soch ze souboru veřejné plastiky GHMP. Expozice je koncipovaná tak, aby instalace maximálně splňovala a dodržovala správné parametry hmatové expozice s ohledem na všechna důležitá kritéria.

 

 

 

Projekt byl konzultován s odborníky ze společnosti Tyfloservis a sdružení Hapestetika. Popisky a text byly přeloženy do Braillova písma pracovníky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. 

 

 


Zájemci si mohou objednat komentovanou prohlídku haptické výstavy nebo se zapojit i do speciálních haptických workshopů >. 


Akce budou vždy adekvátně přizpůsobeny a koncipovány přímo na míru požadavkům a možnostem skupin (časově, termínově, tematicky, úrovní náročnosti atd.).


Navštívit můžete i doprovodné akce Haptické výstavy, které se uskuteční v koncertním sále Domu U Kamenného zvonu (kapacita míst je omezena – rezervace nutná!):

pondělí 23. 1. 2017

  • 10:00–16:00 setkání odborníků na téma zprostředkování umění nevidomým návštěvníkům
  • 17:00–18:00 / koncert připravený ve spolupráci s Konzervatoří Jana Deyla

 

 

 


média