Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Hudba a akvarel I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

z výstavy Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, 2019

termín
25. 9. 2019(10:00–14:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
25. 9. 2019
10:00–14:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

 

kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská (externí lektorka)
tel.: 777 942 275

jirina.belohradska@ghmp.cz >

 

rezervace nutná!

 

V rámci výtvarného setkání proběhne interaktivní prohlídka výstavy, během které se budeme inspirovat především průkopníky abstraktní malby, díly Františka Kupky a Vasilije Kandinského. Návštěvníci si přímo v průběhu prohlídky opatří skici, pro ně nejzajímavějších výtvarných děl, které v navazující výtvarné reakci budou zpracovávat a dále rozvíjet pomocí techniky akvarelu až do abstraktních forem.