Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

komentovaná procházka po Petříně a okolí (v rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší)

Josef Václav Myslbek, Karel Hynek Mácha, 1910-12

termín
22. 9. 2019(9:00)

Petřín

termín
22. 9. 2019
9:00

Petřín

vstupné
20 Kč

 

sraz
u sochy Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka

 

rezervace nutná 
z důvodu omezené kapacity

 

kontakt
Tereza Kučerová
(externí lektorka) 
+420 774 454 089 
tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

přednáší 
Tereza Kučerová

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Poslední dvě letošní procházky, které se konají v rámci cyklu Příběhy soch, nás zavedou na Petřín a do jeho blízkého okolí. Sejdeme se u sochy Karla Hynka Máchy, kterou vytvořil Josef Václav Myslbek. Socha, jež je symbolem lásky mládí a rozkvetlého jara, se nesetkala s velmi kladným přijetím. Nejen o tom si budeme při naší cestě za poznáním sochařských realizací ze sbírek GHMP, které se nacházejí v této lokalitě, vyprávět. Pozornost bude věnována i Mařatkově Polibku. Během více než deseti let vytvořil řadu variant obdobné kompozice, v níž řešil vztah mezi dvěma tělesně semknutými postavami. Neopomeneme ani Pietu od Jana Brokoffa. Jde o velmi výrazné dílo raně barokního sochařství v Čechách, které bylo vztyčeno na třetím pilíři Karlova mostu a v polovině 19. století nahrazeno sochou stejného námětu od Emanuela Maxe.