Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Martin Krummholz: povídání o architektuře Trojského zámku s uvedením nového bedekru

termín
30. 7. 2017(15:00)

Zámek Troja

termín
30. 7. 2017
15:00

Zámek Troja

vstupné
zdarma

 

přednáší 
Martin Krummholz, odborník na barokní architekturu

 

 

praktické informace >

 

 

Povídání o architektuře zámku v Troji spolu s uvedením nového bedekru

 

Nově vydávaná publikace věnovaná trojskému zámku popisuje stavební historii a okolnosti vzniku tohoto celoevropsky významného barokního komplexu. Architektura, mimořádně kvalitní výzdoba i společenské vazby budovatele Troji, hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka, jsou zde poprvé vsazeny do širšího kontextu středoevropského umění závěru 17. století. Bohatě ilustrovaný a názornými schématy vybavený titul je zároveň koncipován jako praktický průvodce objektem, vycházející vstříc potřebám jak běžných tak i odborněji zainteresovaných návštěvníků.