Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

„Pražské zahrady 1600–1800“ – studentská konference

Zahrada Trojského zámku
od: 19. 10. 2017
do: 19. 10. 2017
Zámek Troja

termín
19. 10. 2017

Zámek Troja

vstupné
zdarma

 

ve spolupráci
spolek ÚTVAR > 
Ústav dějin umění FFUK

 

praktické info >
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

konference se koná

19. 10. 2017
v Trojském zámku
sraz u vstupu do Vrtbovské zahady 

20. 10. 2017
v Domě U Kamenného zvonu

 

Studentská konference „Pražské zahrady 1600–1800“, pořádaná ve spolupráci se studentským spolkem ÚTVAR a UDU FFUK.

 

Období mezi lety 1600 a 1800 zastupuje v Praze nesčetné množství děl vynikající výtvarné kvality, která mohou originalitou ideového i výtvarného konceptu, stejně jako mimořádnou kvalitou provedení, směle konkurovat umělecké produkci nejvýznamnějších uměleckých center tehdejší Evropy. Specifické geomorfologické charakteristiky území, na němž se toto historické město rozkládá, měly mimo jiné zásadní vliv na podobu zahrad, které se v uvedeném období staly z hlediska způsobu sebeprezentace majitelů stejně důležitými jako architektura přilehlých paláců, letohrádků a dalších reprezentativních sídel. Ačkoliv problematice pražských zahrad v daném období již bylo věnováno několik obsáhlých publikací ve formě syntéz i dílčích monografických studií, řada zajímavých otázek v nich nebyla zodpovězena, a dokonce ani vyslovena.

 

Nadcházející konference se chce zaměřit na veškeré historické, uměleckohistorické a kulturní aspekty těchto zahrad. Zvolené časové vymezení napovídá, že jedním z cílů bylo zmapovat východiska tohoto fenoménu před jeho vrcholným obdobím, které zahajuje zahrada letohrádku Troja, až po jeho vyznívání na samém sklonku 18. století po řadě zásadních změn, k nimž došlo v jeho druhé polovině, tak především celkového chápání jejich role i ideální podoby.

 

Konference bude rozdělena na dvě části. První den (19. října) bude konference zahájena exkurzí do vybraných zahrad, patřících k palácům na území Malé Strany. Odpoledne téhož dne bude věnováno výstavě Kámen, štuk, terakota – Sochařská díla z pražských zahrad v Trojském zámku. Během druhého dne (20. října) zazní všechny příspěvky, a to v přednáškovém sále domu U Kamenného zvonu.

 

program konference

19. 10. 2017 – celodenní exkurze

 

 • 10:00 zahájení konference exkurzí do zahrad paláců na Malé Straně / sraz účastníků u vstupu do Vrtbovské zahrady
 • 10:15–12:30 komentovaná prohlídka zahrady: Terezie Bednářová
 • 12:30–14:00 přestávka na oběd a individuální přesun k areálu zámku Troja / sraz účastníků u vstupu do areálu zámku Troja
 • 14:00–17:00 komentovaná prohlídka vybraných prvků a částí zahrady: Marie Foltýnová, Kateřina Adamcová
  a komentovaná prohlídka výstavy Kámen, štuk, terakota – Sochařská díla z pražských zahrad > v Trojském zámku: Marie Foltýnová

 

 

20. 10. 2017 – přednášková část konference (Dům U Kamenného zvonu)

moderuje
Tomáš Murár

 

 • 10:00 Marie Foltýnová (GHMP), Kateřina Adamcová (Ústav pro dějiny umění, FF UK v Praze): Zahájení programu druhého dne konference
 • 10:15 Kateřina Adamcová: Dvojice kašen na horní terase zahrady zámku Troja a otázka výtvarného žertu jako prostředku dobové sebereflexe umělců
 • 10:45 Martin Hořák: Zaniklá zahrada Jana Kryštofa Bořka v Praze – Střešovicích
 • 11:15 Tadeáš Kadlec: Zahrada malostranského paláce hraběte Přehořovského z Kvasejovic v kontextu tvorby architekta G. B. Alliprandiho
 • 11:45 Kryštof Loub: Nové poznatky o tvorbě pražského sochaře Petra Prachnera (1744–1807)
 • 12:15–13:00 přestávka a občerstvení
 • 13:00 Anežka Kučerová: Hřbitov jako zahrada a zahrada jako místo posledního odpočinku
 • 13:30 Veronika Vránová: Čínská inspirace v parku usedlosti Cibulka v Praze 5 – Košířích
 • 14:00 Marie Foltýnová: Soubor terakotových váz a bust ze zahrady zámku Troja
 • 14:30 diskuse a závěrečné slovo