Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch I.: Svatí na Karlově mostě a jejich zobrazení ve výtvarném umění I.

Ferdinand Maxmilian Brokoff, Sousoší Sv. Vincence Ferrerského a Sv. Prokopa, 1712, Karlův most Praha

termín
24. 9. 2019(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
24. 9. 2019
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Tereza Kučerová
(externí lektorka) 
+420 774 454 089 
tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

 

přednáší 
Tereza Kučerová

 

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Přednáška se bude věnovat tématu sochařské výzdoby Karlova mostu. Představíme si životy světců, se kterými se na mostě setkáváme. Zaměříme se na jejich ikonografii, provedeme podrobnější rozbor dané sochy a následně si ukážeme další zajímavá zobrazení, s nimiž se ve výtvarném umění v souvislosti s daným světcem můžeme setkat. Přednáška Svatí na Karlově mostě je rozdělena na tři části. V této budeme hovořit například o Sv. Ivovi, Sv. Bernardovi, Sv. Tomáši Akvinském, Sv. Anně, Sv. Barboře a řadě dalších.

 

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.