Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch II.: Jeroným Kohl a jeho současníci

Jeroným Kohl, socha sv. Mikuláše Tolentinského, 1708, Karlův most

termín
17. 12. 2019(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
17. 12. 2019
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč 

 

kontakt 
Tereza Kučerová Zborníková 
(externí lektorka) 
+420 774 454 089 
tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity zde tereza.kucerova@ghmp.cz >

 

 

přednáší 
Tereza Kučerová Zborníková

 

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

 

mapa veřejné plastiky GHMP >  

 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Jeroným Kohl patří ke generaci raně barokních sochařů. Narodil se v Horním Slavkově, odkud přišel do Prahy, kde se etabloval na jednoho z předních sochařů své doby, o čemž svědčí i Kohlovo jmenování na dvorního sochaře. V jeho tvorbě se mísí tradice manýristická s nově přicházejícím realistickým pojetím baroka. Vedle dvou realizací pro Karlův most, které jsou zapsány do sbírkového fondu GHMP, se zaměříme i na jeho velmi rozsáhlou tvorbu pro císařský dvůr a pro augustiniány.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list.

Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.