Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch II: Nefigurální kompozice ve veřejném prostoru

Miloslav Chlupáč, plastika, 1983

termín
24. 10. 2017(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
24. 10. 2017
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová
(externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

přednáší
Jindřiška Čížková Havlicová

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

praktické informace >

 

sbírka veřejné plastiky >  

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Umístění každého výtvarného díla do veřejného prostoru vyžaduje zodpovězení mnoha otázek. Kromě vhodného místa a vlastního námětu je samozřejmě podstatná i nálady doby, která ovlivňuje přijetí díla širokou veřejností. V této přednášce se zamyslíme nad vznikem nefigurálních kompozic, nad jejich náměty a významem, který pro oživení veřejného prostoru měly a stále mají.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 23. 1. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.