Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch II: Poznámky k restaurování architektonické plastiky – přednáška odborníka ak. soch. Jana Bradny

Dům U Kamenného zvonu – oratoř. Foto Jan Rasl

termín
27. 3. 2018(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
27. 3. 2018
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Jindřiška Čížková Havlicová
(externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com > 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

přednáší
ak. soch. Jan Bradna

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

praktické informace >

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Nejen velké plastiky ve veřejném prostoru potřebují pravidelnou odbornou péči a obnovu. Součástí práce restaurátorů je také ošetřování architektonické a dekorativní plastiky. V průběhu 80. let 20. století byl právě tento druh sochařské výzdoby restaurován v Domě U Kamenného zvonu a v Trojském zámku, které jsou ve správě Galerie hlavního města Prahy. Přednáška přiblíží a porovná restaurování architektonické a dekorativní plastiky obou objektů.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál se základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 24. 4. 2018 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.