Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch II: Štursovi žáci – Karel Dvořák a Josef Wagner

Josef Wagner, Jaroslav Vrchlický, osazeno 1960

termín
28. 3. 2017(17:30)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
28. 3. 2017
17:30

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
50 Kč

 

kontakt
Jindřiška Havlicová 
(externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com > 

 

rezervace nutná z důvodu omezené kapacity

 

přednáší
Jindřiška Havlicová

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

praktické informace >

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

Sochař Jan Štursa, s nímž jsme se seznámili v minulé přednášce tohoto cyklu, byl rovněž pedagogem Akademie výtvarných umění v Praze, na které se setkalo a formovalo mnoho mladých umělců. Přednáška bude zaměřena na život a tvorbu Karla Dvořáka (1893–1950) a Josefa Wagnera (1901–1957). V Dvořákově díle se pokusíme vysledovat nejen odkaz Jana Štursy, ale také Josefa Václava Myslbeka, v jehož dílně své učení před první světovou válkou začínal. U Wagnera poznáme kromě inspirace, jíž načerpal během svého studia, také stopy braunovského pojetí sochařského díla.

 

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce 6. 6. 2017 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem z loňského pololetí a cyklus II. je novým souborem přednášek s dalšími tématy.