Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Příběhy soch: komentovaná procházka / Vyšehrad I

Josef Václav Myslbek, Přemysl a Libuše, 1889, Praha Vyšehrad

termín
18. 7. 2017(16:00)

Vyšehrad

termín
18. 7. 2017
16:00

Vyšehrad

vstupné
20 Kč

 

sraz
před bazilikou sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

 

rezervace nutná 
z důvodu omezené kapacity

 

kontakt
Jindřiška Havlicová 
Čížková
(externí lektorka)
+420 723 713 709
jindriska.hav@gmail.com > 

 

přednáší 
Jindřiška Havlicová 
Čížková

 

odborný garant cyklu
Marie Foltýnová, 
kurátorka veřejné plastiky GHMP

 

sbírka veřejné plastiky > 

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

 

V rámci cyklu přednášek Příběhy pražských soch a sousoší se budou konat dvě letní komentované procházky, přibližující účastníkům významné sochařské realizace na Vyšehradě. Seznámíme se s Myslbekovými monumentálními skulpturami (např. Ctirad a Šárka či Přemysl a Libuše), se sv. Václavem Jana Jiřího Bendla, který stával dříve na Václavském náměstí, nebo s díly méně známých i anonymních autorů. Navštívíme také Vyšehradský hřbitov, kde se nachází funerální plastiky mnoha významných českých sochařů. U Slavína si připomeneme činnost spolku Svatobor, který dal vzniknout pomníku Josefa Jungmanna.