Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: fotografie jako událost a akce / k výstavě Vladimír Ambroz: Akce

Vladimír Ambroz, Across, Brno 1978

termín
21. 4. 2018(13:00–18:00)

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

termín
21. 4. 2018
13:00–18:00

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz >

 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Vladimír Ambroz: Akce

 

Podstatou výtvarných workshopů budou rekonstrukce performancí i volná inspirace akcemi Vladimíra Ambroze, které měly široké rozpětí od instalace, inscenované a konceptuální fotografie přes bodyart, kolektivní hry a performance až po intervence do veřejného prostoru. Tematickými východisky se stanou kritika médií a jejich manipulace s lidmi, identita versus anonymita, svoboda a její limity (psychické i fyzické), překračování hranic a bariér, omezenost versus volnost, porušování konvencí, komunikace, relativnost času. Podněty vycházející z konkrétních realizovaných i nerealizovaných akcí (na úrovni konceptů) se stanou z formálního i obsahového hlediska inspirativními náměty pro další workshopy (práce s novinami, časopisy, plakáty, dále využití masek, balonků, průhledných fólií, papírových vlaštovek atd.).

V galerii například vymezíme bílou papírovou páskou prostor, který bude evokovat silniční značení a se kterým budeme fyzicky komunikovat. Po vzoru autorovy intervence do dobového tisku se pokusíme zašifrovat stručné informace, zprávy a sdělení do novinového textu. Podobně jako umělec zdokumentujeme akce prostřednictvím fotografií. Návštěvníci také mohou navrhnout koncept vlastní akce, případně jí i zrealizovat.