Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Iluzivní krajina / k výstavě Devětsil 1920–1931

Josef Šíma, Krajina s trojúhelníkem (Krajina s obeliskem), 1930, tempera, plátno, 149 × 99 cm, Galerie hl. m. Prahy

termín
21. 3. 2020(13:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
21. 3. 2020
13:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Devětsil 1920–1931

 

Víkendové workshopy se budou postupně inspirovat některými výraznými tématy výstavy. Půjde především o prolínání písma a obrazu (koláže, obrazové básně, vizuální poezie a typografie). Princip obrazové básně rozvineme při tvorbě knižních i časopiseckých obálek (fotomontáže, konstruktivistické pojetí) nebo pohlednic. Po vzoru Teigeho „Pozdravu z cest“ budeme sestavovat dílčí fotografické elementy do výsledného obrazu, evokujícího konkrétní dojmy. Do těchto koláží zapojíme fotografie, pohledy, mapy, výstřižky z novin, reklamní hesla a další obrazový materiál. Prostřednictvím pohybu a tance se pokusíme interpretovat a vizualizovat jednotlivá písmena abecedy, podobně jako bylo koncipováno jedinečné Teigeho pojetí Nezvalovy Abecedy. Výsledné pozice a kompozice takto stylizovaných písmen budou zdokumentovány formou fotografií a jejich vytištěné reprodukce doplníme fragmenty příslušných liter. Důležitým inspiračním zdrojem bude i dobové volné umění – především malba ve stylu poetismu, ale i artificialismu a surrealismu.