Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Odpověď jako artefakt / k výstavě Anamnéza pozorovatele

Z výstavy Anamnéza pozorovatele, foto Radek Dětinský

termín
19. 8. 2017(13:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
19. 8. 2017
13:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
5 Kč děti do 10 let

20 Kč děti, dospělí, senioři

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

 

praktické info >
 

Sobotní výtvarný workshop: Odpověď jako artefakt k výstavě Anamnéza pozorovatele

 

Ve výtvarných reakcích budeme po formální a obsahové stránce vycházet z vystavených děl současných mladých autorů. Do reprodukcí fotografií specifických prostorů Colloredo-Mansfeldského paláce zakreslíme návrhy prostorových objektů, experimentálních instalací a dalších intervencí umístěných do historického patra piano nobile. Dále rozpracujeme princip roztříštěné white cube, kdy pomocí 3D bílých objektů budeme komunikovat s prostorem výstavy. Pokusíme se hledat odpovědi na otázky týkající se současného umění.