Galerie hlavního města Prahy

sobotní výtvarný workshop: Sochy Karlova mostu

termín
29. 4. 2017
13:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz >


 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

Během výtvarného workshopu se zaměříme na sochařskou výzdobu Karlova mostu. Sochy, které spoluutvářejí charakter tohoto významného místa, se pro nás stanou symbolickým prostředkem mezilidské komunikace. Jednotlivé výjevy světců a králů nám svou ikonografií přiblíží hodnoty, životní cíle, víru a přesvědčení doby svého vzniku. Díky dílům Matyáše Bernarda Brauna a rodiny Brokoffů prozkoumáme projevy vrcholného českého barokního sochařství. Umělecké tendence devatenáctého století pak zprostředkují díla Josefa a Emanuela Maxe. Tyto podněty zúročíme ve vlastní experimentální kresbě.


související stránky