Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Vnější a vnitřní realita I. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění

z výstavy Sonda 1 – Příběh slovenského (post)konceptuálního umění, Dům U Kamenného zvonu, 2018

termín
22. 2. 2019(10:00–14:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
22. 2. 2019
10:00–14:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

 

kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská (externí lektorka)
tel.: 777 942 275

jirina.Belohradska@me.com >

 

rezervace nutná!

Výtvarné setkání bude zahájeno komentovanou prohlídkou, v rámci níž se seznámíme s vystavujícími autory a jejich díly, prozkoumáme jejich tvorbu z různých úhlů pohledu. Navazující interaktivní workshop bude realizován v koncertním sále, využijeme širokou škálu výtvarných materiálů, přírodnin, kamenů, barevných šátků, velkoformátových papírů, papírových krabic. K tvorbě bude využita i řada symbolů, a symbolických vyjádření. Návštěvníci budou hledat průsečík mezi vlastním výtvarným vyjádřením a tvorbou autorů, hledáním harmonie a vyváženosti mezi vnitřním a vnějším prostorem bude vytvořena řada zajímavých realizací a objektů.