Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

výtvarná dílna pro dospělé a seniory: Masky, struktury a objekty / k pomníku Jana Palacha

termín
20. 1. 2019(15:00–18:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
20. 1. 2019
15:00–18:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
20 Kč

 

nutná rezervace

 

ve spolupráci s
Palach 2019

 

kontakt
MgA. Eva Pejchalová
(externí lektorka  workshopy pro seniory)

+420 721 328 021
pejchalovaeva@seznam.cz >

 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Jan Palach – naše svědomí...

16. ledna 2019 uplyne 50 let od sebeobětavého apelu Jana Palacha. Projekt Jan Palach – naše svědomí... by měl přispět k důstojnému připomenutí této osobnosti a současně i k celospolečensky aktuálnímu připomenutí hlubokého smyslu a poslání oběti Jana Palacha. Projekt se uskuteční v úzké spolupráci s Univerzitou Karlovou, FF UK, Národním muzeem, Ústavem pro studium totalitních  režimů ČR, Českou televizí, Ekumenickou radou církví ČR a zastupitelskými úřady Polské republiky, Maďarska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Německa.

Více o akci Jan Palach – naše svědomí... >

 

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Masky, struktury a objekty / k pomníku Jana Palacha (Dům matky a Dům syna)

Výtvarná dílna bude reagovat na principy tvůrčí práce amerického architekta Johna Hejduka a na jeho sochařské dílo Pomník Jana Palacha. Zaměříme se na kresebné návrhy a na ilustrace autora, ve kterých zpracovával tematiku masek. Podobně jako umělec se budeme inspirovat velkolepými reji masek v italských Benátkách nebo v barokní Evropě.  V rámci dílny se soustředíme na realizaci sádrových odlitků, které budeme tvarovat přímo na obličeji. Budeme se zabývat snímáním tváře, vytvářením různých skulptur nebo reprodukcí části obličeje. Reliéfní odlitky ve tvaru škrabošky bude možné dále modelovat, barevně dotvářet nebo zdobit.

Uplatníme zde výtvarné strategie umělce (struktura, uspořádání) nebo jeho vztah k imaginaci, hravosti a poezii.