Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

edukace

Galerie organizuje pro všechny typy škol (od MŠ až po VŠ) z celé ČR i pro další skupiny ostatních věkových kategorií, včetně znevýhodněných a seniorů, několik typů výtvarných edukačních aktivit ve všech svých objektech. Prioritou je intenzivní spolupráce se školami. Hlavní aktivitou jsou interaktivní prohlídky výstav spojené s následnou výtvarnou reakcí, dále sem patří výtvarný kroužek v ateliéru a sobotní výtvarné workshopy v různých objektech GHMP a workshopy ve spolupráci s dalšími institucemi. Vše je maximálně formálně i obsahově provázáno s aktuálními výstavami i stálými expozicemi.