Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Experiment kresby a zvuku II. – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

z výstavy Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění, Dům U Kamenného zvonu, 2019

termín
4. 10. 2019(10:00–14:00)

Dům U Kamenného zvonu

termín
4. 10. 2019
10:00–14:00

Dům U Kamenného zvonu

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

 

kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská (externí lektorka)
tel.: 777 942 275

jirina.belohradska@ghmp.cz >

 

rezervace nutná!

 

V úvodu výtvarného workshopu proběhne interaktivní prohlídka výstavy, v rámci které se zaměříme na společné vazby hudby a malířství. Využijeme unikátní díla hudebních skladatelů Miroslava Ponce a poutavé práce od Arneho Hoška a Aloise Bílka. V navazující výtvarné dílně budeme přímo reagovat na vystavená díla. S pomocí experimentální kresby a malby se pokusíme vytvořit vizuální podobu zvuku, vizuálně a barevně znázornit hudební skladby. V další části výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Hildy Pollak a seznámíme se s inspiračními zdroji antroposofií a euritmií.