Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Fešandy ze šuplíků. Sudek a sochy – tematická prohlídka pro školy

Josef Sudek, [Henry Arnold, Torso, 1929, z výstavy Francouzské moderní sochařství], 1935, digitálně upravený negativ, 15 × 10 cm, Ústav dějin umění AV ČR, inv. č. S 6928N. © Josef Sudek, dědicové. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU AV ČR
od: 23. 6. 2020
do: 27. 9. 2020
Dům fotografie

termín
23. 6. 2020 - 27. 9. 2020

Dům fotografie

kontakt a rezervace 
edukační aktivity GHMP
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz >
telefon: 725 811 936
e-mail: edukace@ghmp.cz >
telefon: 606 612 987

 

 

místo

Dům fotografie

MHD – zastávka Dlouhá třída

 

cíl a smysl prohlídky 

 

V rámci interaktivních prohlídek se zaměříme na autorovo fotografování sochařských uměleckých děl, které je doposud veřejnosti málo známé. Budeme vytvářet koláže, ve kterých zachycené sochy umístíme do různých prostředí (např. interiér kostela, čistý výstavní prostor, industriální prostředí atd.) a pozorovat, jak okolní prostor mění celkové vyznění a dojem z uměleckého díla. Dále si vyzkoušíme vyplnit inventární karty k obrazově zachyceným i reálně vystaveným sochám a společně se tak zamyslíme nad parametry, kterým se v rámci uměleckých děl věnuje pozornost. Výtvarně budeme pracovat s tématikou sochařského portrétu a vyzkoušíme si prolínání ve formě tvorby fragmentárních kombinovaných koláží, ve kterých budeme spojovat fotografie portrétovaných s fragmenty fotografií sochařských bust, vznikne tak pomyslná vizualizace přechodu od skutečné podoby až v zachycenou sochařskou formu. Vyzkoušíme si i realizaci tzv. živých soch, kdy budeme vycházet z fotograficky zachycených i vystavených uměleckých děl a inspirovat se jimi, účastníci si tak vyzkouší stát se živou sochou (např. gotickou madonou) a uplatníme tak vliv stylizace, zdůraznění kontextu a zapojení atributu za použití jednoduchých materiálů, látek a předmětů. Návštěvníci tak budou mít možnost stát se např. zahalenou sochou. Dále bude možné formou hry hledat v expozici fotografie soch, které budou skutečně umístěné přímo ve výstavním prostoru. Během prohlídek si budeme všímat také technologických aspektů vystavených fotografií a porovnávat i rozlišovat fotografie, novotisky, negativy a reprodukce.

 


související objekty


související stránky