Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Josef Sudek: Topografie sutin – tematická prohlídka pro školy

Josef Sudek, „Střední část bývalé Jesuitské koleje u sv. Ignáce pobořená náletem 14. února 1945 a již částečně znovu zbudovaná“ (Kalendář, obr. 22), 1945, bromostříbrná fotografie, 17,6 × 23,5 cm, Sbírka fotografie AHMP, II 1698. © Josef Sudek, dědicové.
od: 22. 5. 2018
do: 19. 8. 2018
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

termín
22. 5. 2018 - 19. 8. 2018

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

kontakt a rezervace

Mgr. Lucie Haškovcová

edukační aktivity GHMP

telefon: 606 612 987, 608 216 418
e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz >

 

 

místo

Dům fotografie

MHD – zastávka Dlouhá třída

 

cíl a smysl prohlídky

 

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů si blíže představíme osobnost autora a jeho dosud nepříliš známý soubor fotografií, zobrazující Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a Pražským povstáním spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu. Formou kombinované techniky (kresbou pastelem a koláží z fotografií pražských soch a budov) budeme vytvářet obrazy pražských zákoutí působících až surrealistickým dojmem. Dále uplatníme i komparaci historické fotografie se současnou fotodokumentací zobrazených míst. Pomocí pigmentů v různých odstínech šedi, evokujících částice prachu, budeme prsty vytvářet kresby zmizelých míst.


související stránky