Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Josef Žáček – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené

Josef Žáček, Image, 2015

termín
9. 6. 2017(10:00–14:00)

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

termín
9. 6. 2017
10:00–14:00

Colloredo-Mansfeldský palác, edukační centrum

vstupné
děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

 

kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská (externí lektorka)
tel.: 777 942 275

jirina.Belohradska@me.com >

 

rezervace nutná!

 

 

V rámci workshopu bude realizována interaktivní a hravá prohlídka výstavy malíře Josefa Žáčka, který si vytvořil vlastní výtvarný jazyk, pracující s využíváním znaků a figurálních symbolů. Během následné výtvarné dílny budou připraveny velkoformátové papíry (plátna), na která budou mít děti s rodiči možnost neomezeného vyjádření, mohou se pokusit o expresivní vyjádření a vytvoření série opakujících se vyobrazení monochromními barvami.