Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou – tematická prohlídka pro školy

Karel Kuklík, Krajina návratů I, 1972
od: 7. 2. 2017
do: 14. 5. 2017
Dům fotografie

termín
7. 2. 2017 - 14. 5. 2017

Dům fotografie

kontakt a rezervace

Mgr. Lucie Haškovcová

edukační aktivity GHMP

telefon: 606 612 987, 608 216 418
e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz >

 

místo

Dům fotografie

MHD – zastávka Dlouhá třída

cíl a smysl prohlídky 

 

Během interaktivních prohlídek a následných výtvarných reakcí budeme reflektovat autorovu celoživotní tvorbu a jeho charakteristická témata (krajina, město, dvorky a věci transcendentální povahy). Vytvoříme výtvarné konfrontace Kuklíkových krajin s tvorbou autorů, kteří ho ovlivnili (Jan Zrzavý, Robert Piesen, Jiří John, Marc Chagall), vzniknou tak fantazijní asociace na pomezí fotografie a kresby (např. formou doplnění chybějícího výseku krajiny, horizontu a oblohy vlastní kresbou). Prolínání výtvarných tendencí s fotografií rozvedeme prostřednictvím výrazového experimentu. Pomocí barevných transparentních fólií, použitých na principu fotografických filtrů, budeme měnit celkové vyznění fotografií. Kresbou barevnými pastely vytvoříme variace vybraných fotografií, na kterých si ověříme účinky proměn atmosférických podmínek.


související objekty


související stránky