Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

nabídka praxe či odborné stáže studentům

kontakt pro více informací

Mgr. Lucie Haškovcová
edukační aktivity
(t) +420 606 612 987, +420 608 216 418
(e) lucie.haskovcova@ghmp.cz >

Dům U Kamenného zvonu, 
Staroměstské náměstí 13, Praha 1


 

Studentům středních, vyšších a vysokých škol uměleckého nebo humanitního zaměření umožňujeme absolvovat v Galerii hlavního města Prahy odbornou praxi nebo stáž – této možnosti už úspěšně využilo několik středních a vysokých škol.

Našich interaktivních prohlídek pro školy a ostatních výtvarných akcí se formou odborných náslechů příležitostně účastní řada VŠ studentů – budoucích výtvarných pedagogů (např. z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. P., Ústí nad Labem, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Praha, z Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno, z Katedry výtvarné výchovy Univerzity Hradec Králové). Vycházíme jim vstříc také v tom, že si zde někteří studenti přímo i realizují v rámci praxe z galerijních animací „zkušební“ interaktivní prohlídky a workshopy pro školy.

Několik takových „pokusných“ akcí bylo úspěšně realizováno studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a také studenty Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Odbornou praxi zde absolvovali např. studenti grafického designu a jiných oborů z těchto škol:

  • Střední umělecká škola „GAPe“ Praha
  • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Žižkov 
  • Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová Turnov 
  • Střední odborná škola Náhorní Praha 8 
  • Střední a vyšší odborná škola umělecké a reklamní tvorby Michael Praha 
  • Střední škola uměleckých řemesel Ostrava