Galerie hlavního města Prahy

• otevírací doba o státních svátcích

O státních svátcích (v pondělí 1. 5., a v pondělí 8. 5.) budou všechny objekty Galerie hlavního města Prahy otevřeny.

Navštívit můžete tyto výstavy:

Richard Deacon / Free Assembly (Městská knihovna, 2. patro) - 10.00-18.00
Eduard Steinberg / From Moscow to Paris (Dům U Kamenného zvonu) - 10.00-20.00
Karel Kuklík / Fotografický dialog s krajinou (Dům fotografie) - 10.00-18.00
Josef Žáček / Anticorps (Colloredo-Mansfeldský palác) - 10.00-18.00
Jiří Žák / Rozštěpený epistemolog (Colloredo-Mansfeldský palác) - 10.00-18.00 (pouze 1. 5.)
Zámek Troja - stálá expozice - 10.00-18.00

 

 další aktuality