Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• zahradní prospekt v areálu Trojského zámku / průběh rekonstrukce

Areál zámku vznikal v letech 1679–1705 podle projektu významného burgundského architekta J. B. Matheye. Po roce 1689 J. Seeman začal s budováním zámeckého parku; v této době pravděpodobně také vznikly i prospekty ohradních zdí. Ze zahradních iluzivních prospektů se v areálu Trojského zámku do současné doby zachovaly tři, jeden z nich (na severní straně ohradní zdi areálu) je zachován pouze torzálně. Prospekty s reliéfní polychromovanou štukovou výzdobou jsou doplněny malbou, a čerpají své náměty z antické mytologie. 

 

Prospekt, tzv. divadlo, je umístěn na jižní straně ohradní zdi, jako protějšek prospektu severního. Přiléhá svou rubovou stranou k budově oranžerie a ke správní budově zámku. Je členěn architektonickými prvky (pilastry a římsami) s figurální a ornamentální dekorací ve vyšším plastickém reliéfu, a strukturálními omítkami, tvořícími tzv. grottu. Koruna zdi byla opatřena čtyřmi terakotovými vázami.

 

Zahradní prospekt v areálu Trojského zámku, stav v roce 2003.

 

Prospekty značně trpěly a trpí klimatickými vlivy. K významné destrukci malířské a plastické výzdoby jižního prospektu došlo během povodní v roce 2002. Prospekt byl téměř ze dvou třetin zaplaven povodňovou vodou, která smyla většinu polychromie; na některých místech zůstala pouze rytá kresba nebo torzální zbytky podmalby. Štuková vrstva se plošně uvolnila, a na mnoha místech, převážně ve spodních partiích, zcela nebo lokálně opadala. V roce 2013 byla soklová část prospektu opakovaně zaplavena povodňovou vodou z rozvodněné Vltavy.

 

Zahradní prospekt v areálu Trojského zámku, stav před dokončením restaurátorských prací v roce 2017.

 

Průzkumné a přípravné práce na prospektu započaly již v roce 2003. K plnému restaurátorskému zásahu však mohlo být přistoupeno až po důkladné přípravě a po dokonalém vyschnutí celé zdi. Restaurátorské práce, které provádí Brandl s.r.o., začaly v roce 2015, a v současné době jsou těsně před dokončením.

 

Detail poškozené plastické výzdoby se zbytky druhotných cementových doplňků po povodních 2002.

 

Součástí prací na obnově zašlé krásy celého iluzivního prospektu je i zpětné osazení restaurovaných terakotových váz zpět na svá místa na koruně zdi, odkud byly sneseny po povodních v roce 2002.

 další aktuality