Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• Dancing Museums

 

 

partneři projektu 
La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (FR)

Conseil General du Val-de-Marne – MAC VAL Musée d’art contemporain (FR)
Comune di Bassano del Grappa (IT)
Arte Sella (IT)
Fondazione Fitzcarraldo (IT)
Università Ca’ Foscari Venezia (IT)
Tanec Praha (CZ)
Dance 4 (UK)
Stichting Dansateliers (NL)
Mercat de les Flors (ES)
Bundeskunsthalle (DE)

 

ve spolupráci s 
Galerie hlavního města Prahy (CZ)
Boijmans Van Beuningen Boijmans Museum (NL)
Musei Civici di Bassano (IT)
Nottingham Museum Service (UK)
Paris III – La Sorbonne
Fondation Galeries Lafayette, Grand Paris (FR)

 

Dancing Museums je podpořen programem Evropské unie Kreativní Evropa.

www.dancingmuseums.com >

JAK FYZICKY ZTVÁRNIT UMĚLECKÉ DÍLO A UMĚLECKÝ PROSTOR A JAK TATO ZKUŠENOST MŮŽE ZMĚNIT NAŠE VNÍMÁNÍ?
 

JAK BÝT SPOLU, KDYŽ NEMŮŽEME BÝT SPOLU?

 

14. 6.  – 19. 6. 2020 – WORKSHOP PRAHA

 
Mezinárodní workshop, který se odehraje v Praze pod názvem Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání? nese nový podtitul Jak být spolu, když nemůžeme být spolu? V reakci na  současnou situaci související s koronavirovou pandemií byl pozměněn tak, aby se ho dalo účastnit dálkově bez nutnosti cestovat do Prahy.
 
Tereza Ondrová se v rámci svého uměleckého výzkumu zabývá tématem turismu, konkrétně otázkou jak ,,vyprázdnit” ulice v centru Prahy a naopak ,,zaplnit” prostory galerie návštěvníky/lidmi. Výchozím bodem je Královská cesta, která  spojuje všech šest budov Galerie hlavního města Prahy. Pětidenní workshop účastníky zve připojit se k umělcům a týmům Tance Praha a Galerie hlavního města a společně se podívat na téma turismu z nové perspektivy a postavit se výzvám, které přináší spolupráce mezi lidmi napříč obory v rámci tohoto projektu.
 
Otázka ,,Jak být spolu?” vyvstává ze skutečnosti, že nemůžeme být fyzicky pospolu. Jak můžeme spolupracovat i v online prostoru? Jak můžeme poznat jeden druhého a objevovat? Jak si klást otázky a posouvat hranice a možnosti? Lze na dálku sdílet zvyky, vůně a chutě naší země?
 
Program workshopu zahrnuje online i offline aktivity a účastníky zve zapojit se do projektu Společný den, Audio Walk, Avatar, stejně jako dalších workshopů, moderovaných diskusí, pracovních skupin a setkání s partnery projektu. Součástí programu jsou i aktivity pro veřejnost jako například video prezentace a prezentace výstupů z diskusí. Více informací naleznete v "Journal" > 
 


© foto: Dominik Žižka

 

 

DANCING MUSEUMS – The Democracy of Beings

 

DANCING MUSEUMS – The Democracy of Beings je akční výzkumný projekt (2018–2021), který vznikl na podporu a budování dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei, univerzitami a místními komunitami a pro rozvoj inspirujících a dlouhotrvajících uměleckých a kulturních programů, do nichž se právě lidé z těchto komunit mají zájem zapojovat.

 

Partnerem Tance Praha pro projekt Dancing Museums je Galerie hlavního města Prahy a vybranou umělkyní je tanečnice a choreografka Tereza Ondrová.

 
  
 

 

o projektu 
V této době plné rychlých změn, vzniká naléhavá potřeba profesionality, sdílené slovní zásoby a souvislého koncepčního rámce, který by dával smysl různým způsobům zapojení diváků. V DANCING MUSEUMS - The democracy of beings, jednotlivci a organizace sdílí, vylepšují, rozvíjí a předávají si dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k rozšíření a prohloubení spojení a vztahu s diváky. Prakticky vedená výzkumná skupina, složená z umělců, tanečních organizací, muzeí a univerzit z 8 zemí, sleduje, jaké nové způsoby může přítomnost tance nabídnout pro zažití umění a kulturního odkazu, a tak pomoci divákům a návštěvníkům zapojit se jak intelektuálně, tak vnitřním prožitkem. Vědomosti a zkušenosti získané v průběhu celého projektu posílí zúčastněné organizace a umělce o dovednosti potřebné pro realizaci projektů týkajících se rozvoje publika, a to na dobu delší než jen po čas trvání projektu.

 
 

Projekt DANCING MUSEUMS – The democracy of beings těží z úspěšného dvouletého projektu nazvaného Dancing museums – Old Masters, new Traces (2015 - 2017). Projekt spojil 5 tanečních organizací a 8 muzeí z 5 zemí, aby objevovali nové způsoby, jak zapojit diváky a zdůraznit roli tance/živého umění ve zvyšování našeho porozumění a našeho zapojení se do umění. Základem projektu je vztah s diváky. Tento vztah vyvolal tvůrčí zapojení široké a různorodé mezigenerační veřejnosti (děti, studenti, dospělí, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé ze znevýhodněných skupin, výzkumníci, pracovníci muzeí a tanečních prostor).

 

 

        


další aktuality