Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

• publikace z projektu App Your School zdarma ke stažení pro pedagogy i rodiny s dětmi

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy nabízí volně ke stažení 2 on-line publikace – metodické příručky, které jsou zdrojem inspirace, podnětů, tipů a nápadů na výtvarné úkoly i hry. Jsou vhodné nejen pro učitele k podpoře a zpestření distanční formy výuky žáků a studentů v současné době uzavření škol, ale i pro rodiny s dětmi, které nyní tráví delší čas doma. Modelové workshopy, tzv. „digitální ateliéry“, lze nejrůzněji modifikovat a variovat (tematicky, obsahově, časově, úrovní náročnosti – možnost přizpůsobit různým věkovým kategoriím žáků a studentů). Hlavním cílem je smysluplné a kreativní využití nových médií v edukaci k efektivnímu zprostředkování kvalitního vzdělávacího obsahu. Jde o výstup z mezinárodního edukačního projektu App Your School, na kterém se podíleli edukátoři z osmi evropských zemí, včetně ČR (GHMP). Tento akreditovaný projekt v rámci programu Erasmus+ byl organizován italským vzdělávacím centrem Zaffiria ve spolupráci s Univerzitou v Bologni (2016–2019). Národní toolkit obsahuje koncepty k 15 vybraným nejlepším digitálním ateliérům, evropský manuál tvoří 40 konceptů těchto workshopů. Vše je doplněno fotodokumentací, návody i odkazy na videa z realizovaných akcí. Workshopy jsou realizovatelné doma, s běžně dostupnými materiály a vybavením. Jsou interdisciplinární, týkají se například propojení výtvarné výchovy s dalšími předměty, takže je lze využít nejen pro VV, ale i pro další obory.

 

 

 

 další aktuality