Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Nová díla ve sbírkách GHMP – tematická prohlídka pro školy

Václav Cigler, Kompozice – Chrám, 2003, sklo, 45×40×11 cm
od: 8. 12. 2017
do: 15. 4. 2018
Městská knihovna, 2. patro

termín
8. 12. 2017 - 15. 4. 2018

Městská knihovna, 2. patro

kontakt a rezervace
Mgr. Lucie Haškovcová
edukační aktivity GHMP
telefon: 606 612 987, 608 216 418
e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

místo
Městská knihovna, 2. patro
zastávka MHD Staroměstská 

cíl a smysl prohlídky

 

Vzhledem k pestré přehlídce mnoha stylů a přístupů jednotlivých autorů si v rámci interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů vyzkoušíme nejrůznější techniky a metody z více oblastí od klasické kresby, malby a fotografie přes nová média až k prostorové, konceptuální a intermediální tvorbě. Zabývat se budeme tématy jako paměť, identita, společnost, komunikace, mytologie místa a krajiny. Jednotlivá díla sbírky, nabízející široké spektrum výrazových forem od obrazů, objektů, instalací a videokoláží, poskytnou inspiraci pro další výtvarnou reflexi. Budeme se zabývat fenoménem prostoru.

Díla Ivana Kafky a Huga Demartini se stanou příkladem citlivé výtvarné intervence na zvoleném místě. Fragmenty paměti zaznamenané formou počítačových koláží, souborů fotografií a videoinstalací budou aktivovat návštěvníky k prozkoumání vlastních vzpomínek a prožitků. Svou osobní výpověď pak zachytí pomocí koláží, kombinovaných s výrazovými prostředky linie, barvy a písma. Díla Jakuba Nepraše a Adama Vačkáře otevřou tvůrčí pole, na kterém se prolnou technické projevy civilizace s organickými prvky přírody. Kombinací přírodnin a umělého materiálu vzniknou drobné objekty a plošná díla. Soubory výtvarných etud se budou vztahovat k dílům Květy Pacovské, Zdeňka Sýkory, Milana Grygara a dalších autorů prezentovaných tímto výstavním projektem.


související objekty


související stránky