Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Nová díla ve sbírkách GHMP

Michal Pěchouček, Škola v přírodě – cyklus, č. 4, 2002, pastel na plátně, 100×140 cm
od: 8. 12. 2017
do: 15. 4. 2018

út-ne 10.00–18.00

Městská knihovna, 2. patro

od: 8. 12. 2017
do: 15. 4. 2018
Městská knihovna, 2. patro

út-ne 10.00–18.00

 

pod záštitou
primátorky hl. m. Prahy
Adriany Krnáčové >

a radního pro kulturu
Jana Wolfa >

 

kurátorka
Magdalena Juříková & kurátorský tým 

 

vstupné 
plné: 120 Kč 
snížené: 60 Kč

 

praktické informace > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

Galerie hlavního města Prahy obnovila svou akviziční činnost před pěti lety po dlouhé předchozí pauze. Začali jsme skromně – nákupem odkládaných akvizic z dlouhodobé výstavy s výmluvným názvem „Po sametu“. Byl to první pokus o doplnění alespoň jednoho segmentu naší velmi nesourodé a vcelku nahodile utvářené sbírky, která sice vznikala díky darům umělců městu Praha už během posledních dekád 19. století, ale programové a zároveň tendenční akvizice nastaly až s oficiálním vznikem instituce v roce 1963. V 80. letech minulého století se pak GHMP mohla pochlubit řadou zajímavých zisků z tehdy objevných výstav zaměřených na bílá místa v historiografii naší scény.

 

Devadesátá léta byla spíše érou občasných darů od mladší generace umělců a situace se v konkurenci stále aktivnějších soukromých sběratelů, kteří těžili z mohutnějícího trhu a aukcí, zdála být bezútěšná. Galerie veřejnoprávního sektoru se ocitly na jeho okraji bez šance zasáhnout do soutěže o pozoruhodná díla z restitucí.

 

Galerie hlavního města Prahy má v současnosti díky porozumění ze strany svého zřizovatele možnost už popáté získat díla od autorů, jež dlouhodobě sleduje a uspořádala jim výstavu. Tato vazba je důležitá jak z hlediska programu nákupů, tak z hlediska efektivního nakládaní s kapitálem přiděleným magistrátem přímo pro tento úkol. Jednak se tímto systémem GHMP posouvá ke zřetelněji vyprofilované kolekci, která odpovídá sledovaným tématům vytyčeným ve výstavním programu, a jednak těží ze vztahů s konkrétními osobnostmi, které recipročně přizpůsobují své ceny možnostem našeho rozpočtu. Naše výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici.

 

On-line katalog výstavy > 

číst dále


související objekty


média