Galerie hlavního města Prahy

otevírací doba a vstupné

zdarma:
děti do 6 let do všech objektů
džitelé Pražské turistické karty Prague Card  do vybraných objektů GHMP (Bílkova vila, Dům U Kamenného zvonu, Trojský zámek).*

* Dle § 37 Zákona č. 250/2000 Sb. nelze mimo tuto výjimku poskytnout vstup zdarma dalším osobám!
 

5 Kč do všech objektů:
děti od 6 do 10 let, žáci škol s výtvarným zaměřením (ZUŠ), studenti SŠ a VŠ s uměleckým a uměnovědným zaměřením, pedagogové škol s uměleckým a uměnovědným zaměřením (ŽŠ, SŠ, VŠ), průvodci PIS (pouze v doprovodu skupiny), pracovníci galerií a muzeí ČR, členové Uměleckohistorické společnosti v českých zemích (UHS) po předložení průkazu, pracovníci Institutu základů vzdělanosti Univerzity Karlovy v Praze a Asociace výtvarných pedagogů, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, průvodce držitele průkazu ZTP/P. 


40 Kč do všech objektů:
předem ohlášené(!) skupiny vlastivědných vycházek a průvodcovského kurzu PIS.