Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Pavel Baňka: Blízkost – tematická prohlídka pro školy

Pavel Baňka, Markéta a holky se špekáčky, 1983
od: 10. 10. 2017
do: 7. 1. 2018
Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

termín
10. 10. 2017 - 7. 1. 2018

Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1

kontakt a rezervace

Mgr. Lucie Haškovcová

edukační aktivity GHMP

telefon: 606 612 987, 608 216 418
e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz >

 

místo

Dům fotografie

MHD – zastávka Dlouhá třída

cíl a smysl prohlídky 

 

Během interaktivní prohlídky a následných výtvarných reakcí budeme pracovat v prostředí improvizovaného fotografického ateliéru, umístěného přímo do expozice a zařízeného autentickým vybavením autora Pavla Baňky. Návštěvníci budou mít možnost vstoupit do intimního komorního prostoru a do procesu zachycení fotografického obrazu.

Ve výtvarných reakcích se zaměříme na téma fotografického portrétu. Budeme se soustředit na portrétní fotografii se sociálním kontextem jako na spojující aspekt výstavy – mj. na interakci mezi individualitou autora a fotografované osoby. Po vizuální stránce a z komunikačního hlediska se pro nás stanou zajímavými podněty emoční naladění, přirozenost vs. stylizace a expresivita výrazu portrétovaného člověka. Formálně a obsahově budeme reflektovat vystavená díla. V rámci skupinové práce si každý může vyzkoušet roli modela nebo zastoupit místo fotografa jako pozorovatele.


související stránky