Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Realismus včera a zítra (k výstavě Ve věci umění / Matter of Art 2020 / Pojď blíž – Bienále současného umění Praha) diskuse

objekt z výstavy Pojď blíž v rámci Bienále současného umění Praha Ve věci umění / Matter of Art, Městská knihovna v Praze 2020, foto Tomáš Souček

termín
5. 11. 2020(18:00–20:30)

Městská knihovna, 2. patro

termín
5. 11. 2020
18:00–20:30

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
zdarma ke vstupence na výstavu

 

 

praktické info >
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

Během večera budeme s několika autory a autorkami mluvit a zamýšlet se nad hypotézou o souvislostech užití a aktuálních funkcích realismu v umění. Bude položena otázka, v jakých souvislostech diskutující vnímají konkrétní umělecké postupy zastoupené na výstavě Pojď blíž jako realistické, a to v rozšířeném poli médií. Zda je přezkoumání realismu, s nimiž přicházejí dějiny umění, z jejich pohledu přínosné. Zaměříme se i na otázku, zda je modernistický výklad realismu jako protikladu k „umění pro umění“ stále funkční i pro současné podmínky kulturní produkce, anebo, jak navrhuje M. Fischer, byl ve své historické podobě již asimilován a bude nutné ho reformulovat ve vztahu k podmínkám „kapitalistického realismu“.