Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Restaurování pomníku mistra Jana Husa – panelová expozice open-air

od: 24. 7. 2014
do: 30. 9. 2014
Staroměstské náměstí

od: 24. 7. 2014
do: 30. 9. 2014
Staroměstské náměstí

kurátor
Marie Foltýnová

V roce 2014 pokračuje komplexní restaurování pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí již III. etapou, která zahrnuje restaurátorské práce na bronzovém plášti pomníku i v jeho podzemní části. Při postupném očišťování figurálních partií sousoší je nutné po dobu provádění prací vždy část pomníku zakrýt lešením, které umožní restaurátorům přístup k nejvyšším částem bronzového pláště.


Restaurátorské práce lze provádět pouze při vhodných klimatických podmínkách v jarních, letních a podzimních měsících, kdy je Staroměstské náměstí středem turistického ruchu, proto se Galerie hlavního města Prahy rozhodla připravit projekt panelové výstavy, kde se veřejnosti prezentují dosavadní výsledky restaurátorského průzkumu a již proběhlých etap restaurování.

číst dále