Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého – panelová expozice open-air

This small-scale exhibition of drawings and prints presents two different approaches to the seminal Christian prayer, The Lordְ’s Prayer, which occupies a pivotal place in the oeuvres of the sculptor, František Bílek, and the painter, Alfons Mucha. Franti
od: 15. 5. 2017
do: 31. 10. 2017
Pohořelec

od: 15. 5. 2017
do: 31. 10. 2017
Pohořelec

kurátor
Mgr. Marie Foltýnová, Ph.D.

realizace 
2015–2016

zadavatel 
Galerie hlavního města Prahy

zhotovitel 
Fakulta restaurování Univerzita Pardubice

zodpovědný restaurátor 
Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.

odborná spolupráce 
Ing. Renata Tišlová, Ph.D., Ing. Petra Lesniaková, Ph.D.

spolupracovali 
MgA. Lukáš Brotánek, Zuzana Auská, Jiří Škarvada, Klára Teturová, BcA. Michaela Glaserová, BcA. Kristýna Kalvodová, MgA. Barbora Glombová

materiál soch 
pískovec křemenný, jemnozrnný

materiál podstavce 
pískovec křemenný, (žehrovický pískovec)

rozměry 
celková výška sousoší 479 cm, šířka podstavce 231 cm

 

Sousoší vzniklo dle datace roku 1752, autorem je zřejmě Jan Antonín Quitainer, český řezbář a sochař pozdního baroka. Sousoší bylo původně umístěno na rohu Hradčanského náměstí a Kanovnické ulice, odkud bylo roku 1846 přesunuto na Pohořelec. 
 

Celé sousoší s podstavcem bylo před restaurováním pokryto nečistotami a tmavými krustami. Socha sv. Jana Nepomuckého byla hodně poškozená hlavně ve spodní části. I sochy andělů byly poškozené a znečištěné. V oblačných kupách pod nohou pravého anděla chyběla hlavička putto, která se však dochovala v několika fragmentech uložených v depozitáři a bylo možné ji rekonstruovat.

 

Galerie hlavního města Prahy připravovala restaurování sousoší od roku 2014, v roce 2015 ve výběrovém řízení vybrala restaurátorský tým Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Restaurátorské práce, během kterých se podařilo všechny figurální prvky zachránit, byly dokončeny na konci roku 2016. 

 

Během Svatojánských slavností NAVALIS proběhne 15. 5. 2017 od 16:45 na Pohořelci žehnání rekonstruované sochy svatého Jana Nepomuckého. Žehnat rekonstruované soše bude pan kardinál Dominik Duka, u sochy promluví také pan radní pro kulturu Jan Wolf a ředitelka GHMP paní Magdalena Juříková.

číst dále