Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

Richard Deacon: Free Assembly – tematická prohlídka pro školy

Richard Deacon, z cyklu Flats, 2014
od: 13. 4. 2017
do: 17. 9. 2017
Městská knihovna, 2. patro

termín
13. 4. 2017 - 17. 9. 2017

Městská knihovna, 2. patro

kontakt a rezervace
Mgr. Lucie Haškovcová
edukační aktivity GHMP
telefon: 606 612 987, 608 216 418
e-mail: lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

místo
Městská knihovna, 2. patro
zastávka MHD Staroměstská 

cíl a smysl prohlídky

 

Během interaktivních prohlídek a následných výtvarných reakcí se zaměříme na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí.

Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie. 


související objekty


související stránky