Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Hledání metafor a symbolů / k výstavě Richard Deacon: Free Assembly

Pohled do instalace výstavy Richard Deacon: Free Assembly

termín
15. 7. 2017(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
15. 7. 2017
13:00–18:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
5 Kč děti do 10 let
20 Kč děti, dospělí, senioři

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

 

praktické info >
 

Sobotní výtvarný workshop: Hledání metafor a symbolů k výstavě Richard Deacon: Free Assembly

 

Výtvarné reakce budou navazovat na formální i obsahovou stránku umělcova díla. Nejrůznějšími metodami, technikami a s využitím netradičních technických materiálů vytvoříme parafráze děl Richarda Deacona. Věnovat se budeme nejen tvorbě vlastních rozměrných objektů, ale i vytváření drobných sochařských modelů, které bude možné konfrontovat s monumentálním měřítkem vystavených skulptur. Pozornost zaměříme i na koncipování metaforických názvů vzniklých objektů. Budeme vycházet z jednoduché formy kruhu, elipsy i oblouku. Pomocí tužky, provázku a hřebíku vytvoříme geometrické i organické kresby zachycující kontinuální linie, které by mohly sloužit jako návrh sochařských konstrukcí. Ve spolupráci s Institutem světelného designu zrealizujeme workshop, který se bude týkat světelného přepisu autorových kreseb. Plynulé křivky jeho objektů tak přeneseme do dynamické formy luminografie.