Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Kresba v prostoru / k výstavě Květa Pacovská: Utíkejte na konec

Květa Pacovská, papírová socha černobílá, 70. léta 20. století

termín
7. 12. 2019(13:00–18:00)

edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

termín
7. 12. 2019
13:00–18:00

edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Květy Pacovské Utíkejte na konec

 

V rámci výtvarných reakcí na výstavu Květy Pacovské se budeme zabývat dvěma okruhy: kresbou a grafikou i objekty a prostorovou tvorbou. V souvislosti s kresbou se budeme inspirovat subtilností kresby a její procesuálností. Budeme také vytvářet grafické matrice vrstvením různých struktur a vyrýváním linek, podobně jako je tomu např. u techniky suché jehly. Cílem budou nejen výsledné tisky a jejich variace, ale samostatnými zajímavými artefakty budou i matrice. Budeme testovat možnosti valérů šedi a experimentovat s písmeny, symboly, znaky a jejich kombinacemi. V kontextu prostorové tvorby se budeme snažit nejrůznějšími způsoby a prostřednictvím pestrých materiálů ztvárnit 3D kresbu.