Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Parafráze a reinterpretace / k výstavě Bedřich Dlouhý: Moje gusto

Bedřich Dlouhý, Dívka s perlou (Vermeer), 1988, olej, plátno, 206 × 140 cm, soukromá sbírka, foto Hana Hamplová

termín
11. 1. 2020(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
11. 1. 2020
13:00–18:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Bedřicha Dlouhého Moje gusto

 

Výtvarné workshopy budou inspirované průřezem celé tvorby autora a především jeho konkrétními prezentovanými díly. Jedním z nejsilnějších tematických okruhů a zároveň zdrojem podnětů se nám stanou jeho parafráze známých obrazů, kde uplatnil humor, vtip, ironii a nadsázku. Pokusíme se takto podobně reinterpretovat také vybrané obrazy starých mistrů, doplnit je atributy ze současné doby, posunout je tak do nových významových kontextů a případně hledat paralely k aktuální společenské situaci. Východiskem k následné tvorbě v rámci výtvarných dílen budou i jeho koláže a monumentální asambláže. Na pevné desky budeme vrstvit nejen výstřižky z novin, časopisů, plakátů i fotografií a kombinovat je s kresbou a malbou, ale budeme zapojovat po vzoru autora i 3D objekty, nalezené předměty, přírodniny a již nepotřebné, použité věci. Vytvoříme i kolektivní několikametrovou společnou asambláž, kterou budeme postupně během workshopů zaplňovat, takže vznikne kolektivní rozměrné proměnlivé dílo „in progress“.