Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Struktura objektu / k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty (v rámci Týdne umění)

objekt Jiřího Kačera

termín
27. 4. 2019(13:00–18:00)

Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii

termín
27. 4. 2019
13:00–18:00

Zámek Troja, eko-ateliér v oranžerii

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup.

 

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Aleš Hnízdil, Jiří Kačer – sochy a objekty

 

Ve výtvarných reakcích budeme vycházet ze sochařské tvorby obou autorů. Budeme se zabývat materiálem, hmotou, prostorem objektu a sochařským zpracováním povrchu. Způsob rýhování nás bude inspirovat během tvorby vlastních drobných objektů, u nichž se zaměříme na vliv tvaru a působení detailu. Prostřednictvím rytí a tesání budeme přenášet struktury do připravených materiálů (keramická hlína, sádra, ytong apod.), které svým charakterem budou evokovat geometrické struktury ale i objekty blízké archeologickým nálezům. Výtvarným materiálem se stanou přímo i kameny a úlomky hornin i nerostů. Vytvářet budeme také prostorové objekty subtilního charakteru, podobající se siločárám evokujícím záznam přírodních zákonitostí a proudění energií. K této tvorbě využijeme jemné drátky ale i přírodní materiál jako je proutí a traviny. Dočasným umístěním vzniklých objektů do prostoru zahrady a zdokumentováním si ověříme jejich vizuální účinek v interakci s okolím.