Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Symbol a text / ke stálé expozici v Bílkově vile

František Bílek, Abeceda, datace neurčena, dřevoryt na papíře

termín
6. 4. 2019(13:00–18:00)

Bílkova vila

termín
6. 4. 2019
13:00–18:00

Bílkova vila

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová

 

praktické info > 
Objekt nemá bezbariérový přístup.

 

Výtvarný workshop pro dospělé a seniory: Symbol a text

 

Během workshopu se budeme věnovat možnostem výtvarného zpracování klasického artefaktu – knihy. Hlavním inspiračním zdrojem se stane knižní tvorba Františka Bílka s přesahem do výtvarného experimentu. Budeme vytvářet osobité interpretace knižní vazby, obrazové ilustrace a dekorativní ztvárnění písma, vystihující obsah a sdělení textu. Uplatníme symboly objevující se v tvorbě Františka Bílka v kombinaci s jeho originálním ztvárněním písma.

Během workshopu se účastníci mj. seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a dlouhodobou expozicí věnovanou dílu vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.