Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Textové a vizuální sdělení / k výstavě Karafiáty a samet / Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989

Ana Hatherly, Revolução, 1975, video, 10:57 min, Calouste Gulbenkian Museum − Modern Collection.

termín
31. 8. 2019(13:00–18:00)

Městská knihovna, 2. patro

termín
31. 8. 2019
13:00–18:00

Městská knihovna, 2. patro

vstupné
děti do 10 let 5 Kč

ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

 

kontakt 
e-mail: vzdelavani@ghmp.cz > 
+420 725 811 936 
Alice Lenská 
e-mail: edukace@ghmp.cz > 
+420 606 612 987 
Lucie Haškovcová
 

 

praktické info > 
Objekt má bezbariérový přístup (výtah).

 

Výtvarný workshop pro všechny věkové kategorie k výstavě Transformace geometrie / Sbírky Siegfried Grauwinkel, Berlín a Miroslav Velfl, Praha

 

Ve výtvarných reakcích navážeme na vystavená díla českých a portugalských umělců. Věnovat se budeme také přiblížení politické situace doby tzv. Karafiátové revoluce v Portugalsku roku 1975 a naší Sametové revoluce v roce 1989 a kontextu jejich vzájemných paralel a podobností. Zaměříme se např. na práci s textem nejen po jeho formální, ale i obsahové stránce. Okrajově uplatníme i dobová a nadčasová hesla a vizuálně využijeme také motivy květin, světla, klíčů a lidských rukou v gestu vítězství. Antikódy Václava Havla nás budou inspirovat k realizaci experimentální poezie a kaligramů. Podobně navážeme i na díla Any Hatherly a M. V. de Silvy. Budeme tvořit i koláže, roláže, proláže a asambláže z textů, obrazů i předmětů po vzoru tvorby Jiřího Koláře nebo Běly Kolářové. Podnětem se pro nás stanou i některá další lettristická díla – například textové obrazy Júlia Kollera. V rámci některých workshopů se budeme zabývat i tématem knihy (kniha jako objekt Milana Knížáka). Vytvoříme i prostorový autoportrét – knihu ve tvaru lidské hlavy, kterou bude možné listovat a zapisovat do ní vlastní myšlenky (kniha k listování Adrieny Šimotové).

Mnohovrstevnatě uchopíme téma lidské tělesnosti a jejího záznamu vlastními otisky (ruce, rty, tváře), kdy jako výtvarný prostředek zapojíme i tělo účastníků. Po vzoru umělkyně Adrieny Šimotové zaznamenáme lidské siluety prostřednictvím protrhávání a stříhání kopírovacího papíru i kresbou. Navážeme také na dílo Stopy od Evy Kmentové a budeme v nich pokračovat prostorem expozice. Obkreslené a vystřižené stopy návštěvníků tak vytvoří pokus o co nejdelší řetěz – symbolický záznam průchodu galerií. Po vzoru Květy Válové zpracujeme i silný motiv lidských očí (různých velikostí, barev a tvarů), které účastníci vytvoří, vystřihnou a rozprostřou v interakci s vystavenými díly i s prostorem na podlaze galerie a vznikne tak kolektivní dílo. Ve stylu akčního umění navážeme na dílo Heleny Almeidy, která vytlačovala části svého těla do plátna v rámu podobně jako Maria Bartuszová předměty – prostřednictvím performance zrealizujeme fyzické prolezení rozměrným malířským plátnem. V reakci na tvorbu Jany Želibské, Adrieny Šimotové a Evy Kmentové obkreslíme na velký formát papíru siluety návštěvníků – jejich vzájemným navrstvením přes sebe vytvoříme další zajímavé skupinové dílo. Portréty a postavy vytvoříme i z nejrůznějších technických součástek v návaznosti na tvorbu Karla Nepraše.