Galerie hlavního města Prahy
zobrazit menu

sobotní výtvarný workshop: Tvarosloví obrazu / k výstavě Eduard Steinberg: From Moscow to Paris

Eduard Steinberg, jeden díl triptychu Kompozice, 1986

termín
27. 5. 2017(13:00–18:00)

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

termín
27. 5. 2017
13:00–18:00

Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1

vstupné
5 Kč děti do 10 let

20 Kč děti, dospělí, senioři

 

kontakt
Mgr. Lucie Haškovcová
(odborný pracovník pro edukační činnost, galerijní pedagog)
+420 606 612 987, +420 608 216 418
lucie.haskovcova@ghmp.cz > 

 

 

praktické info >
 

Sobotní výtvarný workshop: Tvarosloví obrazu k výstavě Eduard Steinberg: From Moscow to Paris

 

V rámci edukačních aktivit budeme testovat a zkoumat potenciál geometrie i možnosti abstrakce. Toto zaměření se stane podstatou výtvarných aktivit – skládání geometrických tvarů, práce s detaily, experimenty s měřítkem, proměny barevnosti. S použitím totožných výrazových prostředků budeme vytvářet série různých obrazů a zkoumat tak možnou variabilitu kompozic. Při tvorbě bude uplatněn explorativní princip náhody i promyšlený záměr. Výtvarný jazyk pravoslavných ikon se pro nás stane výchozím bodem pro utváření abstrahujících obrazů. Základem tohoto procesu bude výběr jednotlivých elementů a jejich redukce na základní čistou formu linie a plochy.